Privacy Statement sollicitanten

Oasen vindt de privacy van sollicitanten en andere bezoekers van deze website zeer belangrijk. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en verwerken ze alleen voor activiteiten die bij onze bedrijfsvoering horen.

Oasen kan de voorwaarden te allen tijde wijzigen. Daarom adviseren wij om dit privacy statement regelmatig te controleren.

Privacy Statement

In dit statement leggen we uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en waarvoor we ze gebruiken. Daarbij houdt Oasen zich als verwerkingsverantwoordelijke aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Oasen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en verwerkt door onze werknemers. Ook derde partijen die wij inschakelen, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Definitie persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is elk gegeven dat herleidbaar is naar een persoon. Dat zijn bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, adres en geboortedatum.

Een verwerking is iedere handeling die betrekking heeft tot persoonsgegevens. In ieder geval vallen daaronder het verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen, uitwissen en tal van dergelijke handelingen.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?
Oasen verwerkt uw persoonsgegevens met het doel uw sollicitatie in onze selectieprocedure op te nemen. De rechtsgrond van deze gegevensverwerking is: toestemming. Zonder uw toestemming is het niet mogelijk om uw sollicitatie in behandeling te nemen. De verwerking van uw persoonsgegevens is voor Oasen van belang, omdat we anders uw sollicitatie niet verder in behandeling kunnen nemen. Zonder bijvoorbeeld uw telefoonnummer of mailadres kunnen wij u niet informeren over de voortgang van uw sollicitatie.

We gebruiken persoonsgegevens niet om te doen aan profiling en/of geautomatiseerde besluitvorming.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de medewerkers van de afdeling P&O, vacaturehouder (leidinggevende) en overige medewerkers die een rol hebben in de selectieprocedure bij Oasen.

Welke rechten heeft u?
Met betrekking tot persoonsgegevens heeft u het recht om:
- uw persoonsgegevens in te zien;
- onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren;
- uw gegevens te laten verwijderen;
- de verwerking van gegevens te beperken;
- bezwaar te maken;
- om gegevens digitaal toegestuurd te krijgen;
- om verleende toestemming in te trekken. Dit heeft geen terugwerkende kracht.

Mocht u van mening zijn dat uw rechten zijn geschonden door Oasen, dan kunt u daar een klacht over indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens
Als u gegevens aan Oasen doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Wij treffen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Oasen bewaart uw persoonsgegevens gedurende 1 maand na afronding van uw sollicitatieprocedure. Na deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd uit ons recruitmentsysteem. Oasen zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.

Verwerking van overige gegevens op de website van Oasen
Van bezoekers worden bij elk bezoek aan de website van Oasen gegevens verwerkt. Het gaat hierbij niet om persoonsgegevens. Deze gegevens zijn namelijk niet te herleiden naar specifieke bezoekers.

Verwerkingsverantwoordelijke
Oasen N.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens. Oasen is gevestigd te (2801 SB) Gouda, ingeschreven in het handelsregister te Rotterdam onder nummer 29010639. Het postadres is postbus 122, 2800 AC te Gouda. Wij zijn te bereiken op het nummer 0182 - 59 33 11.

Oasen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan dit privacy statement aan te brengen.
Vragen over dit privacy statement
Indien je vragen heeft over dit privacy statement, mag je contact met ons opnemen via het onderstaande formulier. 
Stel een vraag
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Er is iets verkeerd gegaan tijdens versturen. Probeer het nogmaals of neem contact met ons op.